Thiết kế chiếu sáng và nhịp sinh học: Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta như thế nào?

Có nhiều điều về ánh sáng hơn những gì nhìn thấy bằng mắt – thực tế là còn nhiều hơn thế nữa. Ánh sáng không chỉ giúp chúng ta nhìn thấy và cải thiện diện mạo của môi trường xung quanh. Nó điều chỉnh nhiều phản ứng sinh học trong cơ thể chúng ta, bao … Đọc tiếp Thiết kế chiếu sáng và nhịp sinh học: Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta như thế nào?