LOADING...

Sự khác biệt giữa CRI và Ra là gì?

Khi so sánh các sản phẩm chiếu sáng, chắc chắn bạn sẽ bắt gặp các chỉ số CRI và Ra để mô tả chất lượng màu sắc. Bạn có thể cho rằng không có sự khác biệt giữa CRI và Ra, nhưng hãy đọc tiếp để tìm hiểu xem đây có thể là một sai lầm như thế nào!

Cách định nghĩa CRI

CRI là từ viết tắt của Chỉ số kết xuất màu và là số liệu được chấp nhận rộng rãi nhất trên thế giới để mô tả khả năng tái tạo màu chính xác của nguồn sáng.

Khái niệm chung liên quan đến việc sử dụng một bộ gồm 15 màu được xác định trước được gọi là mẫu màu thử nghiệm (TCS) và xác định mức độ chính xác của nguồn sáng sẽ làm cho từng màu này xuất hiện.

Dưới đây là 15 mẫu màu thử nghiệm được sao chép:

“Chính xác” được định nghĩa là sự tương đồng với ánh sáng ban ngày tự nhiên hoặc bóng đèn sợi đốt, tùy thuộc vào nhiệt độ màu của nó. (Đây là một chút đơn giản hóa – để biết chi tiết, xem tại đây).

Mỗi điểm TCS này được gọi là Ri , trong đó R là viết tắt của Điểm kết xuất và i là số chỉ mục TCS. Ví dụ: điểm cho TCS4 (“Lục hơi vàng vừa phải”) sẽ được tính và gắn nhãn là R4. Sau khi mỗi giá trị R được tính toán, có thể tính được hai loại CRI, được gọi là CRI chung và CRI mở rộng.

CRI chung

CRI chung được tính bằng giá trị trung bình của R1 đến R8. Về mặt công thức, điều này thường được gọi là Ra, trong đó a là từ viết tắt của “average – trung bình”.

Lưu ý rằng chỉ R1 đến R8 được sử dụng và R9-R15 KHÔNG được sử dụng trong tính toán Ra.

CRI mở rộng

CRI mở rộng được tính bằng giá trị trung bình của R1 đến R14. Đôi khi ký hiệu “Re” được sử dụng, trong đó chữ “e” là viết tắt của “expand – mở rộng”.

Đáng chú ý, CRI mở rộng nắm bắt được ảnh hưởng của các màu bão hòa như đỏ đậm (R9) và xanh đậm (R12) mà CRI chung không có.

Đây là một trong những lời chỉ trích đối với CRI chung, và do đó, luôn luôn nên xem xét CRI mở rộng và các giá trị R cụ thể khi làm việc trong một dự án mà chất lượng màu sắc là vấn đề quan trọng.

Ra là gì?

Về mặt kỹ thuật, Ra chỉ là một ký hiệu trong các công thức tính toán CRI chung, nhưng đã được sử dụng rộng rãi như một từ đồng nghĩa với CRI chung.

Nói cách khác, Ra cũng là giá trị trung bình của R1 đến R8.

Comments are closed.

You are not allowed to comment on this post