Nhiệt độ màu tương quan (CCT) là gì?

Nhiệt độ màu tương quan (CCT) là một thước đo chất lượng của ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng bao gồm sự kết hợp của các bước sóng khác nhau và CCT mô tả tỷ lệ tương đối của màu đỏ và cam tần số thấp cũng như màu lam và tím tần số cao … Đọc tiếp Nhiệt độ màu tương quan (CCT) là gì?