Nhà thông minh KNX – Kiểm soát mọi thứ, từ mọi nơi

Kiểm soát mọi thứ, từ mọi nơi Với nhà thông minh KNX, bạn có thể kết hợp tất cả các loại giải pháp nhà thông minh để tự động hóa và đơn giản hóa cuộc sống hàng ngày của mình. Chúng tôi là hệ thống tất cả trong một – cho ngôi nhà có cùng nhịp … Đọc tiếp Nhà thông minh KNX – Kiểm soát mọi thứ, từ mọi nơi