Lấy con người làm trung tâm và chiếu sáng sinh học

Hệ thống chiếu sáng lấy con người làm trung tâm (HCL) là hệ thống chiếu sáng giúp nâng cao trải nghiệm, hiệu suất, sức khỏe hoặc lợi ích cho con người. Nó vượt ra ngoài việc là cho chúng ta nhìn rõ hơn. Ánh sáng sinh học được thiết kế để hoạt động theo nhịp … Đọc tiếp Lấy con người làm trung tâm và chiếu sáng sinh học