Hệ số chói lóa đồng nhất (UGR) là gì

Tổng quan về hệ số chói lóa đồng nhất. UGR là viết tắt của cụm từ UNIFIED GLARE RATING. Đây là một thước đo khách quan về độ chói được các nhà thiết kế chiếu sáng sử dụng để giúp kiểm soát rủi ro mà những người sinh hoạt trong tòa nhà sẽ bị chói … Đọc tiếp Hệ số chói lóa đồng nhất (UGR) là gì