Ánh sáng và sinh học con người

Ánh sáng tự nhiên được cho là đóng vai trò quan trọng nhất để kiểm soát nhịp sinh học của chúng ta. Do đó, ánh sáng ban ngày là một yếu tố đóng góp quan trọng cho sức khỏe của chúng ta. Các bước sóng trắng mát trong ánh sáng ức chế bài tiết melatonin. … Đọc tiếp Ánh sáng và sinh học con người