Ánh sáng trắng có thể điều chỉnh là gì?

Thuật ngữ này được áp dụng cho nguồn ánh sáng trắng như bóng đèn LED, môđun hoặc đèn điện. Nguồn ánh sáng trắng có thể điều chỉnh là nguồn trong đó nhiệt độ màu tương quan (CCT) của ánh sáng được tạo ra có thể được điều chỉnh động. CCT được đo bằng kelvin (K) … Đọc tiếp Ánh sáng trắng có thể điều chỉnh là gì?